Резултати от търсене

Халотерапия солна стая

Резултати от търсене

Халотерапия солна стая

20 лв.
Солна стая за възрастни 1 посещение Солна стая White Salt Room гр. София, Манастирски ливади, ул. Бяла акация 1 7951 KM
85 лв.
5 посещения солна стая възрастни Солна стая White Salt Room гр. София, Манастирски ливади, ул. Бяла акация 1 7951 KM
160 лв.
10 посещения солна стая възрастни Солна стая White Salt Room гр. София, Манастирски ливади, ул. Бяла акация 1 7951 KM
210 лв.
15 посещения солна стая възрастни Солна стая White Salt Room гр. София, Манастирски ливади, ул. Бяла акация 1 7951 KM
10 лв.
Солна стая за деца 1 посещение Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
20 лв.
Солна стая за възрастни 1 посещение Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
15 лв.
Солна стая за 2 деца 1 посещение Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
80 лв.
5 посещения солна стая възрастни Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
140 лв.
10 посещения солна стая възрастни Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
200 лв.
15 посещения солна стая възрастни Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
260 лв.
20 посещения солна стая възрастни Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
40 лв.
5 посещения солна стая дете Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
70 лв.
10 посещения солна стая дете Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
100 лв.
15 посещения солна стая дете Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
130 лв.
20 посещения солна стая дете Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
60 лв.
5 посещения солна стая 2 деца Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
105 лв.
10 посещения солна стая 2 деца Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
150 лв.
15 посещения солна стая 2 деца Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
205 лв.
20 посещения солна стая 2 деца Солна стая „Salt Therapy“ Цариградско шосе гр. София, Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 1, спирка Тех Парк 7957 KM
10 лв.
Солна стая за деца 1 процедура Солна стая Младост гр. София, Младост 1А, бл. 553 7959 KM
20 лв.
Солна стая за възрастни 1 процедура Солна стая Младост гр. София, Младост 1А, бл. 553 7959 KM
10 лв.
Солна стая дете 1 посещение Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
20 лв.
Солна стая възрастен 1 посещение Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
10 лв.
Солна стая студент 1 посещение Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
40 лв.
Солна стая 5 посещения дете с придружител Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
70 лв.
Солна стая 10 посещения дете с придружител Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
100 лв.
Солна стая 15 посещения дете с придружител Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
130 лв.
Солна стая 20 посещения дете с придружител Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
80 лв.
Солна стая 5 посещения възрастен Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
140 лв.
Солна стая 10 посещения възрастен Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
200 лв.
Солна стая 15 посещения възрастен Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
260 лв.
Солна стая 20 посещения възрастен Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
40 лв.
Солна стая 5 посещения студент Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
70 лв.
Солна стая 10 посещения студент Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
100 лв.
Солна стая 15 посещения студент Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
130 лв.
Солна стая 20 посещения студент Солна стая Salt Home гр. София, Дружба 2, бл. 302, партер, зад вх. А 7960 KM
10 лв.
Индивидуална сесия в солна стая деца SaltWorld - Солни стаи Пловдив гр. Пловдив, Тракия, к-с Гербера, бл. 172, вх. Б, магазин 6 8085 KM
20 лв.
Индивидуална сесия в солна стая възрастни SaltWorld - Солни стаи Пловдив гр. Пловдив, Тракия, к-с Гербера, бл. 172, вх. Б, магазин 6 8085 KM