Резултати от търсене

Лимфодренаж тяло

Резултати от търсене

Лимфодренаж тяло

38 лв. ICOONE подобряване на обмяната при тежест в краката PERSONA център естетична дерматология и медицина гр. София, Южен парк, ул. Св. Осий Кордобски, бл. 124 7953 KM
38 лв. ICOONE подобряване на обмяната с лимфен дренаж PERSONA център естетична дерматология и медицина гр. София, Южен парк, ул. Св. Осий Кордобски, бл. 124 7953 KM
45 лв. ICOONE подобряване обмяната при задържане на вода PERSONA център естетична дерматология и медицина гр. София, Южен парк, ул. Св. Осий Кордобски, бл. 124 7953 KM