Политика за защита на личните данни (GDPR)

Политика на Оператора по защита на личните данни на клиентите

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation GDPR) приет от Европейския съюз е в сила от 25 май 2018г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

„Изибук“ ООД, в качеството си на Оператор на платформата Easybook.bg, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. 

 1. Информация относно Администратора на лични данни
  1. Наименование: "Изибук" ООД (наричана по-долу и Easybook.bg)
  2. ЕИК: 201919898
  3. Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район „Студентски“, ул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 4, ет. 5
  4. Данни за кореспонденция: гр. София 1700, район „Студентски“, ул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 4, ет. 5
  5. E-mail: contact@easybook.bg
  6. Телефон.: 02 4241335
  7. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 436120
 2. Настоящата политика обяснява какви лични данни се обработват, с каква цел, за какъв период от време съхраняваме личните данни, как да осъществявате достъп и да актуализирате личните си данни, опциите, които имате по отношение на личните си данни, и къде можете да намерите допълнителна информация.
 3. Специално съобщение – ако нямате навършени 18 години. Обработване на лични данни на деца.   
  Ако нямате навършени 16 години, моля, не ни изпращайте личните си данни (например името си, адреса и имейл адреса си). Ако нямате навършени 16 години и искате да получите информация или да използвате Уебсайта на Easybook.bg и/или приложение на Easybook.bg по начин, който изисква от Вас да изпратите личните си данни, моля, обърнете се към родител или настойник, който да направи това от Ваше име.   
   

II.ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Личните данни, които обработва Easybook.bg, се обработват въз основа на следното:

 1. изричното Ви съгласие;
 2. изпълнение на задълженията на Easybook.bg по сключен договор от разстояние с Вас;
 3. когато Easybook.bg трябва да изпълни законовите си задължения;   

  Обработваме личните Ви данни спазвайки следните принципи:
 4. свеждане до мимимум на обработваните лични данни с цел изпълнение на договорните задължения на Easybook.bg.
 5. ограничение на срока за съхранение на личните данни с оглед постигане на целите
 6. гарантиране на законосъобразността, цялостта и сигурността на личните данни   

  С приемането на Общите Условия и регистрация в платформата, между Easybook.bg и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.   
   

III. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?   
Събираме, обработваме и съхраняваме следните лични данни за Вас, в ролята Ви на клиент на Easybook.bg:

 1. Индивидуализиращи данни - информацията, която ни предоставяте, когато създавате профила си в Easybook.bg съдържа следните Ваши лични данни: име и фамилия, мобилен телефон, имейл адрес. Предоставянето на тези данни и създаването на клиентски профил е задължително с цел създаването ви като клиент в платформата и осигуряване на достъп до пълната функционалност на платформата при предоставянето на услугите
 2. Допълнителни данни   
  1. в случай че използвате платформата за поръчка на стоки, които се доставят до посочен от вас адрес, ще ви попитаме за точен пощенски адрес за доставка
  2. в случай че желаете да Ви бъде издадена фактура за извършване на плащания за услугите предоставяни от платформата  в качеството Ви на физическо лице, може да изискаме допълнителни данни съгласно действащото законодателство (например постоянен адрес)
 3. Други лични данни, предоставяни от Вас - Ако желаете доброволно да актуализирате и допълвате информация в профила си в Easybook.bg, ще ви попитаме за година на раждане и пола ви (за да можем да се обръщаме към Вас по подходящ начин, и да предоставяме възможност на търговците да предлагат подарък за рождения Ви ден, но Вие не сте длъжни да ни предоставяте тази информация)
 4. Потребителска информация - Когато използвате услугите на уеб платформата Easybook.bg, ние получаваме информация относно това, как, къде и кога използвате или закупувате услуги и продукти предоставяни от Търговци чрез платформата Easybook.bg. Историята на покупките Ви включва данни относно (i) конкретните продукти и услуги, които купувате/отказвате и  данни за Търговците които ги предоставят (ii) общата сума на покупките Ви за транзакция, (iii) време и място на извършване на покупките Ви и (iv) начина на плащане, който използвате
 5. Бисквитки, Филтри и други сходни технологии - Easybook.bg използва „бисквитки“и сходни технологии, които събират и съхраняват информация, когато посещавате уебсайтa или използвате приложение на Easybook.bg  Бисквитките са важни за коректната работа на уебсайта и за подобряване практическата Ви работа с него. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.  Можете да контролирате и да задавате предпочитания за „бисквитките“ от настройките на браузъра си. За повече информация, моля, разгледайте правилата ни за „бисквитките“ ТУК
  1.  Информация, която запазваме в „бисквитките“
   1. Име на домейна, за който се отнася бисквитката
   2. Уникален номер на браузер сесията, който се генерира автоматично с цел разпознаване от сървъра
   3. Дати на създаване, изтичане и последен достъп до бисквитката
  2. Информация от зададените във филтъра параметри (не се пази, а само се използва, за да се покажат коректни резултати в търсачката)
   • Специфицирана позиция – може да бъде три вида:
    1. Точни координати на юзъра в момента, ако са разрешени от браузъра
    2. Центъра на София, ако не са разрешени в горната подточка
    3. Избрана позиция, спрямо която се търси във филтъра
     1. Радиус на търсене от специфицирана позиция
     2. Избрани подкатегории на услуги, които се търсят през филтъра – имена и номера на подкатегориите
     3. Информация дали юзъра търси нещо около себе си или по зададен от него адрес
     4. Текст на точния адрес (град, улица, номер), ако се търси със зададена такава опция
     5. Точна дата и часови диапазон, в който се търси
     6. Минимална и максимална стойности на ценови диапазон, в който се търси
  3. IP адрес на юзъра не се съхранява.   
    

IV. С КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?   
Обработваме личните Ви данни за целите на:

 1. създаване на клиентски профил в уеб платформата с цел осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите на Easybook.bg
 2. управлението на профилите, включително потвърждение на профилите (целта е да се осигури сигурен достъп до профила Ви само от Вас или упълномощено от Вас лице).
 3. изпълнение на задълженията на Easybook.bg по сключени договори от разстояние с цел осъществяване на посредничеството между клиент и търговец, включително последващи действия, например администриране на право на отказ
 4. обработване на резервациите за услуги и доставка на поръчаните стоки
 5. заплащане на услугите и стоките през платформата
 6. изпращане на информация по мейл относно направена от клиента резервация на услуга или покупка на стока, промени свързани с тях (съобщение от платформата или от Търговеца)
 7. когато обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Easybook.bg
 8. счетоводни цели
 9. статистически цели - за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/търговци
 10. подобряване и индивидуализиране на услугите чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, топ обекти, услуги и продукти, които могат да са от интерес за Вас
 11. разпознаване или предотвратяване на измама, ако използвате мобилни приложения на Easybook.bg
 12. поддържането и спомагането на контактите и взаимоотношенията с Вас
 13. за последваща цел, когато е тясно свързана с основните цели, като например съхраняване или изтриване
 14. Маркетингови и рекламни съобщения – моят избор
  1. Ако сте дали съгласието си да получавате такива съобщения, възможно е да получавате оферти, изготвени спрямо предпочитанията Ви въз основа на използването от Ваша страна на услуги и стоки предлагани от различните Търговци, историята на резервациите и покупките Ви, както и въз основа на други данни, които сте предоставили на Easybook.bg.
  2. Може да Ви изпращаме известия за актуализация  на услуги на платформата или известия необходими за правилното функциониране на платформата и нейни приложения, които използвате.   
    

V. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 1. Easybook.bg съхранява личните Ви данни в рамките на 5 /пет/ години след последното ни взаимодействие с Вас. След изтичането на този срок, ние се задължаваме да положим необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без излишно забавяне.
 2. По отношение на финансовите транзакции (включително и тези, осъществени чрез мобилните ни приложения), необходимите данни вие въвеждате в платежните системи на ePay  и PayPal.
 3. Във всички случаи информацията може да бъде запазена за а) по-дълъг период, когато съществува законова причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече престане да е необходима за законовата или регулаторната причина) или б) по-кратък период, когато лицето възразява срещу обработването на личните му данни и вече не съществува законова причина за запазването им.   
   

VI. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ   
Easybook.bg гарантира, че личните Ви данни се обработват единствено за целите, упоменати по-горе, както и че са приложени подходящи нива на защита с цел предпазване на личните Ви данни.

 1. Личните Ви данни могат да бъдат частично или изцяло предадени на следните трети страни с цел изпълнение на задълженията на Easybook.bg по сключени договори от разстояние посредством платформата:   
  1. на Търговците предоставящи своите услуги и стоки в платформата (Име, Фамилия, телефон, имейл адрес)
  2. на куриерски фирми, с които Easybook.bg има договор за доставка на поръчаните от Вас стоки чрез платформата (Име, Фамилия, телефон, пощенски адрес)
  3. на счетоводството с оглед издаване на фактури за вашите покупки (име и адрес на доставка)
  4. за поддържане на вашия клиентски профил, при необходимост, дружеството поддържащо платформата може да има достъп до данните предоставени от вас в профила ви
 2. Easybook.bg не прехвърля вашите лични данни към други дружества, организации или трети страни или други държави
 3. Easybook.bg може да предоставя личните Ви данни без разрешението Ви, само ако сме законово задължени да направим това
 4. Ако изберете да се свържете с нас чрез социални медии като като LinkedIn, Facebook и др., трябва да имате предвид, че личните Ви данни ще бъдат видими и за всички посетители на личната Ви страница в съответната социална медия съгласно настройките Ви за поверителност там. Easybook.bg не носи отговорност за обработването на такива лични данни или за правилата за поверителност на уебсайтовете на такива социални медии. Ще използваме данните, получени от социалните медии, в съответствие с тази Политика за поверителност.   
   

VII. ВАШИТЕ ПРАВА

 1. Право на Достъп, Коригиране, Ограничаване:
  1. Вие имате достъп до личните си данни съхранявани от Easybook.bg., както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението им.  Личните Ви данни са достъпни от Вас във Вашия клиентски профил в платформата. Вие имате право да изискате и получите потвърждение от нас какви Ваши лични данни събираме, обработваме и съхраняваме
  2. Вие имате право да коригирате или допълните данните си – можете да направите това директно в във Вашия клиентски профил в платформата или като се свържете с нас чрез начините за връзка посочени в платформата
  3. Вие можете да изискате ограничаване на начина на обработване на личните Ви данни – ако данните са неточни, обработването е неправомерно (но не желаете пълното изтриване на данните) и други. Ако желаете да упражните правото си на ограничаване, следва да изпратите писмено искане в свободен текст до Easybook.bg на адрес contact@easybook.bg или като използвате линка Връзка с Нас достъпен в платформата. Право на Достъп, Коригиране, Ограничаване:
 2. Право на Оттегляне на съгласие   
  Вие имате възможност да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време като попълните съответната форма-искане достъпна в линк в платформата.
  1. В случай, че желаете да прекратим обработването на данните ви за маркетинк и рекламни цели, можете да оттеглите съгласието си частично като влезете в клиентския си Профил в Easybook.bg, меню Настройки, Получаване на маркетинг съобщения. След вашето потвърждение, че искате да оттеглите съгласието си, ще получите уведомителен имейл от Easybook.bg. Ако в последствие желаете да промените статуса си, можете да активирате отново тази опция от същото меню.
  2.  Ако желаете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни задължителни за поддържането на активна регистрация в платформата, то следва да имате предвид, че клиентският Ви профил ще бъде деактивиран и няма да можете да ползвате услугите на Easybook.bg. За да деактивирате профила си, моля влезте в клиентския си Профил в Easybook.bg, меню Настройки, Деактивиране на регистрация. След вашето потвърждение, че искате да прекратите регистрацията си, ще получите уведомителен имейл от Easybook.bg.
 3. Право на изтриване   
  Вие можете да изискате да изтрием личните Ви данни, които съхраняваме. Easybook.bg се задължава да извърши изтриването без ненужно забавяне.    
  За да пристъпим към изтриване на личните Ви данни, следва да изпратите писмено искане в свободен текст до Easybook.bg  на адрес contact@easybook.bg или като използвате линка Връзка с Нас достъпен в платформата.   
  Уведомяваме Ви, че Easybook.bg може да не е в състояние да изтрие всички данни, ако има законово задължение да ги съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 
 4. Право на преносимост на данни   
  Вие имате право да поискате по всяко време личните  данни, които сте предоставили на Easybook.bg в структуриран, дигитален вид да бъдат изпратени на трети страни, ако това е технически осъществимо. Моля, свържете се с нас като изпратите писмено искане в свободен текст до Easybook.bg  на адрес contact@easybook.bg или като използвате линка Връзка с Нас достъпен в платформата.
 5. Право на Подаване на жалба   
  Ако имате проблеми, запитвания или оплаквания относно обработването на личните Ви данни, можете по всяко време да се свържете се с нас на адрес contact@easybook.bg или като използвате линка Връзка с Нас достъпен в платформата.   
  Можете да подадете и възражение към надзорния орган за защита на личните данни:   
  Комисия за защита на личните данни; телефон:02 915 3 518; Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg  
   

VIII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ   
Настоящата Политика за защита на личните данни на „Изибук“ ООД е утвърдена от Управителя на дружеството и е в сила, считано от 25.05.2018 г.При последващи актуализации на настоящата Политика ще бъдете уведомявани чрез системно съобщение в клиентския Ви профил в платформата или чрез известие по имейл, ако е необходимо.